Kalite Yönetimi - Vizyon & Misyon

Zihni Vapur Acenteliği Hakkında:

Acentemiz, müşteri tarafından talep edilen hizmetleri sağlarken kalite politikamız doğrultusunda oluşturulmuş standartlar uyarınca hareket ederek taahhüt edilen hizmetin en iyi şartlarda, eksiksiz sağlanması yoluyla müşteri memnuniyetini esas almıştır. Talep edilen hizmetlerin verilmesi sırasında ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önlenebilmesi için oluşturulmuş acente standartları da bu kapsama dahildir.

Acentemizin yegane ürünü hizmettir. Gemi müşterilerine sunulan hizmet, acentemizin ürünüdür. Bu ürünün kapsamı, gemilerin özelliklerine ve müşterilerin taleplerine göre değişkenlik arz edebilir. Acentemizin hizmet kapsamında Türk boğazlarından transit veya serbest pratika alarak geçen ve limanlarda her tür kargo ile ilgili tahmil tahliye yapan genel kargo, dökme katı - sıvı yük ile daha birçok amaçlı gemilere hizmet vermek bulunmaktadır.

Deniz ticareti ya da ticaret denizciliği çalışmaları, işleri, işlemleri acentesiz olamaz. Yabancı bir limana giden geminin, o limanda iş yapabilmesi için her şeyden önce gideceği limanın yasalarını, örf, adet ve o günkü durumunu bilmesi için, muhakkak bazı yerel kişilere gereksinimi vardır. Daha önceden yasalar, örf ve adetler bilinse de ülkenin dilinin bilinmemesi ve çalışma izini olmaması bütün bu sözü edilen faktörlere muktedir, yerel bir temsilciyi gerektirmektedir. Geminin gittiği limandaki işlemlerini kendi kendine halletmeye kalkması daha büyük masraflara ve zaman kaybına sebep olabilir. Örneğin bir gemi, bir Türk limanına varmadan evvel o limanda bulunan acentesine geleceği tarihi bildirerek yükleyeceği veya boşaltacağı yük ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılmasını isteyebilir. Daha açık bir anlatımla yanaştığı rıhtım, gelecek kılavuz, işçilerin temini gemi varmadan önce ayarlanarak  gemi karşılanır ve yanaşma yeri hazırsa oraya yanaştırılır. Bunları gemi kendisi yapmaya kalksa hiçbirini daha önceden hazırlaması mümkün değildir. Bu sebeplerden ötürü acentesiz gemi ticareti yapılamayacağı söylenebilir. Türk ticaret kanununda acentelikle ilgili hükümler sekizinci fasıl, acentelik başlığı altında madde 116 ile başlamaktadır. Bu madde acenteliği şu şekilde tarif etmektedir. Ticari mümessil, vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir mukaveleye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi surette ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi ve bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kişiye acente denir.

Zihni Vapur Acenteliği’ nde, bu sistem ISO 9001 standardına uyumlu olarak kurulmuş olup, bu standarda uygun olarak çalışılır. Ayrıca acentemiz, vapur donatanları ve acenteleri derneğinin üyesi olup derneğin faaliyetleri çerçevesinde, müşterilere verilen servisler karşılığında resmi gazetede yayınlanıp kabul edilmiş servis ücretleri tarifesi ile TCDD’nin Liman Hizmetleri Tarifesi ve TDI’nin Liman Hizmetleri Tarifesi adlı yıllık yayınlarını her yıl güncelleştirerek referans alır.

Zihni Vapur Acenteliği

Kemankeş Mah. Tophane İskele Caddesi No: 12 Zihni Han 34425 Beyoğlu  İstanbul / Türkiye
T: +90 212 251 1515 (50 lines Pbx)
F: +90 212 293 8923
Emil: operation@zihni.com.tr 

Kapsam:

ZİHNİ VAPUR ACENTELİĞİ Kapsamı “Gemi Acentelik Hizmetleri”(Shipping Agency Services) olarak belirlenmiştir.

Gemi Operasyon ve Acentelik Hizmetleri: Zihni Vapur Gemilerin Türkiye’nin tüm limanlarına giriş ve çıkışları süresince ülkenin yasal gerekliliklerinin yerine getirilmesi için gemilerin ihtiyaç duyduğu gerekliliklerin karşılanması hizmetini tecrübeli ve yetkin ekibi ile verdiği hizmetlerdir.

Şirketin Verdiği Hizmetler:

Tanker Operasyonları

Türk Boğazları Transit Geçiş Hizmetleri

Liman Acentelik Hizmetleri

Gemi Arıza Onarım ve Tersane Hizmetleri

Offshore Operasyonları

Yat ve Yolcu Gemileri Acentelik Hizmetleri

Enerji Sektörü Acentelik Hizmetleri


Uygulanamaz Maddeleri.

Tasarım ve Geliştirme.

Zihni Vapur faaliyetleri Türkiye’ye gelen gemilerin boğaz giriş ve çıkışlarında yasal gerekliklerin karşılanması için kuralları tanımlı bir hizmeti gerçekleştirme faaliyeti yapmaktadır. Bu sebeple verdiği hizmette tasarımı ve geliştirme planlaması yapılmadığı için bu madde hariç tutulmuştur.

Üretim ve Hizmetin Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği.

Firmamızda çıktılarının doğrulanmadığı ve/veya hataların sevkiyattan sonra ortaya çıktığı prosesler mevcut olmadığından standardın bu maddesi kapsam dışıdır.

Dış Kaynaklı Proses.

Acentalık hizmetleri yetki belgesi dışında kalan bölgeler için kullanılan gemi acentalık hizmeti verilmektedir ve bu hizmet dış kaynaklı proses olarak tanımlanmıştır.

İç ve Dış Hususlar:

İç ve dış hususlar tablosu ile tanımlanmış olup iç ve dış hususlardan gelen risk ve fırsatlar, SWOT analizi ile belirlenmiştir. Belirlenen risk ve fırsatların aksiyonları ise kurumsal risk analizleri ile gözden geçirilmiştir.