Kalite Yönetimi - Vizyon & Misyon


VİZYON

Türkiye’deki acentelik hizmetlerinin öncüsü, Zihni Vapur Acenteliği, kuruluşunun 90'ıncı yılını kutlarken, gemilerin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmiş hizmetleri ile dünyadaki en önemli ve en yoğun deniz geçiş yolları olan Türk Boğazları ve limanlarında etkin, verimli ve güvenli acente hizmetlerinin sağlanmasında liderlik etmek ve tüm yönleri ile acentelik hizmetlerini sunmaktır. 

MİSYON:

Acentelik hizmetlerinde 90 yıllık tecrübenin ardından Zihni Vapur Acentesi, Türkiye'de standart ve kişiye özel acentelik hizmetleri veren öncü bir acente olarak, çok kapsamlı tanker operasyonları, Türk Boğazları Transit, offshore acentelik işlemleri, liman, tamir ve tersane hizmetleri ile mega yat ve yolcu gemisi hizmetlerinde öncü olarak gemi acente hizmetlerinin ötesine geçmekte ve Türk Boğazları'ndan geçen gemiler ile Türk limanlarına gelen gemilere en yüksek kalite ve güvenlik düzeyinde 7/24 entegre hizmet sunmaktadır.

DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük

Acentemizi ve tüm entegre acentelik hizmetlerimizi en yüksek güven, dürüstlük ve evrensel etik standartlarına göre sunuyoruz.

Ortak İşbirliği

Müşterilerimiz ve gemilerimizle işbirliğine dayanan ortaklığa inanıyoruz ve acentemizi düyadaki nakliye operasyonlarının ve hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

Müşteri ve gemi odaklı yaklaşım

Müşterilerimizi hizmetlerimizin merkezinde tanımlıyoruz ve ihtiyaç ve taleplerine odaklanıyoruz. Beklentilerine ulaşmak için müşterilerimizin istekleri doğrultusunda birlikte hareket ediyoruz.

Takım çalışması

Nitelikli, deneyimli ve yetkili ekibimizle 7 gün 24 saat entegre acentelik hizmeti veriyoruz.

Öğrenme ve sürekli gelişim

Gemilerimize ve müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz ve bizi en iyi performansta tutmak için hizmet kalitemizi ve organizasyonumuzu sürekli iyileştiriyoruz.

İletişim

İletişim, Zihni Vapur Acenteliği tarafından müşterilerin ve gemilerin ihtiyaç ve taleplerini almak, anlamak ve her türlü hizmet talebine önemle yanıt vermek için çok önemli bir araçtır. Etkili iletişimi desteklemek için Zihni Vapur Acenteliği tarafından her türlü hizmeti sunmak için geliştirilen son derece gelişmiş IT teknolojileri ve yazılımlar kullanılmaktadır.

Güvenlik ve Emniyet

Zihni Vapur Acentesi, deniz nakliyatının deniz ortamında, özellikle de Türk Boğazlarında karşılaştığı zorlukların çok önemli ve dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünmektedir. Tüm acentelik hizmetlerimizde gemi, personel, çevre ve Türk Boğazlarının güvenliği ve emniyeti son derece önemli olarak görülmektedir. Tüm acentelik hizmetlerinde güvenlik ve emniyet birinci önceliğe sahiptir.

KALİTE YÖNETİMİ

Zihni Vapur Acenteliği, Türkiye Boğazlarında kesintisiz ve sorunsuz transit operasyonları, offshore operasyonları, liman, onarım, tersane, mega yat ve yolcu gemisi hizmetlerini en üst düzeyde kalite ve güvenlikle sağlayan Türkiye’nin öncü acente hizmetleri sağlayıcısıdır.

Bu hizmetleri sağlamak için, Zihni Vapur Acenteliği;

• Müşteriler ve tedarikçiler ile uzun süreli taahhütler ve temaslarla kalıcı ilişkiler yürütmek,

• Yasal düzenlemeler dahilinde tüm müşteri ve gemilerin ihtiyaçlarını karşılamak,

• Etkinliği sağlamak için işbirliği içinde hizmetlerini yaparken sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

• Entegre organizasyon yapısında en üst düzeyde kalite hedefleri ve hizmetler oluşturmak,

• Uygun önlemleri alarak iç ve dış geri bildirimlere hızlı bir şekilde cevap vermek,

• Kurumda çalışanların iş memnuniyetini artırmak için somut bir süreç izlemek,

• Zihni’nin hizmet süreçlerinin tümünde, yerel kuruluşlarla yakın koordinasyon içerisinde yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yürütülmesine devam etmek,

• Dürüst bir hizmet anlayışı ile topluma, çevreye ve insan ilişkilerine saygılı olmak,

• Acente hizmetleri faaliyet alanlarında yer alan tüm personel için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

• Tüm personelin kendilerini geliştirmesine destek olmak ve çalışan personelin eğitimi ve mesleki gelişimi için gerekli koşulları sağlamak.

• Acente hizmetlerini iyileştirmek için sürdürülebilir ve sürekli kalite yönetim süreci oluşturmak.